Abonnementstarief voor de Wmo

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt het abonnementstarief voor de Wmo. Dit betekent dat er maximaal 19 euro per maand voor de eigen bijdrage moet worden betaald. In de gemeente Houten geldt een eigen bijdrage op maatwerkvoorzieningen met uitzondering van rolstoelen en voorzieningen voor kinderen jonger dan 18 jaar. Om allerlei technische redenen is het de gemeenten en het CAK nog niet gelukt om gegevens met elkaar uit te wisselen, zodat de inning van de eigen bijdrage goed verloopt. Daarom is ervoor gekozen om het innen van de eigen bijdrage uit te stellen. Dit betekent voor u dat u te maken kunt krijgen met een ‘stapelfactuur’. Hiermee wordt bedoeld dat u in één maand een factuur krijgt voor meerdere maanden (bijvoorbeeld in maart een factuur voor de maanden januari tot en met maart). De verwachting is dat de eerste facturen in de periode februari/maart naar u worden verstuurd. Wanneer u hierover meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925 of via de website: www.hetcak.nl

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties