DE HOUTENSE WERKPLAATS IS GESTART MET HET PROJECT OP KOERS

VOOR INWONERS VAN DE GEMEENTE HOUTEN MET MULTIPROBLEMATIEK

Als u met meerdere problemen tegelijk te kampen heeft op het gebied van inkomen, werk, wonen, gezondheid, veiligheid en/of schulden. En als het niet lukt om voor u een passende oplossing te vinden. Dan helpen we u graag om uw probleemsituatie te doorbreken !

De projectgroep Op Koers komt graag met u in contact om te bespreken hoe dat het beste aangepakt kan worden. Met de hulp van andere organisaties die betrokken zijn.

 EEN ANDERE BENADERING

U overlegt met de leden van de projectgroep samen met de medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij uw problemen. Zo kunnen we ook sneller uw probleemsituatie doorbreken.

We willen vooral luisteren naar uw verhaal en van u horen op welke wijze de probleemsituatie aangepakt kan worden. Als projectgroep gaan we u daarbij zoveel mogelijk informeren en ondersteunen. Wat heeft u concreet nodig om uw problemen op te lossen ? En welke stappen moeten in welke volgorde worden gezet om tot die oplossing te komen? Dat willen we doen door met u in gesprek te gaan. U kunt mensen uit uw netwerk vragen aanwezig te zijn in het gesprek om u te steunen.We gaan samen met u en medewerkers van andere organisaties tegelijkertijd in gesprek om samen aan een doorbraak in uw situatie te werken.

We kunnen u geen garantie geven dat al uw problemen worden opgelost. We kunnen u ook niet beloven dat de  situatie op korte termijn opgelost is. Maar we gaan wel samen onze uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen!

INTERESSE ? ZO WERKT HET:

U kunt zich telefonisch aanmelden bij Miranda Bos, projectondersteuner Op Koers via (030) 63 92 707 (bereikbaar van ma t/m do van 09.00-13.00uur). U kunt zich ook per mail aanmelden : miranda.bos@houten.nl. De vraag is om uw problemen kort te beschrijven in de mail.

U kunt ook aangemeld worden door een persoonlijk begeleider, een werkcoach, een schuldhulpmaatje, een familielid of kennis. Daarna krijgt u spoedig een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de leden van de projectgroep. Na dit eerste gesprek kunnen er meer gesprekken volgen waarbij ook medewerkers van andere organisaties aanwezig zijn.

WE ONTMOETEN U GRAAG !!

Professionals die u kunnen helpen