Jeugdhulp

Bos wandeling

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Iedere leeftijd kent zijn uitdagingen. Wilt u uw situatie met een professional bespreken? Neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee en helpen u op weg als er meer begeleiding nodig is. Soms doet een medewerker van het Sociaal Team Houten dit zelf, soms is zorg nodig vanuit een andere zorgaanbieder, zoals Jeugd-GGZ of jeugdhulp. Samen met het Sociaal Team Houten kan dan gekeken worden of u in aanmerking komt voor vergoeding van de zorg via Zorg In Natura (ZIN). Onder Hulp in Houten vindt u de zorg die door de gemeente Houten is aangekocht. Naast ZIN behoort ook een Persoonsgebonden Budget (PGB) tot de mogelijkheden. Het inzetten van een PGB brengt een aantal verplichtingen met zich mee zoals het voeren van een administratie en een grotere eigen verantwoordelijkheid bij het organiseren van de hulp.
Op de pagina Advisering WLZ vindt u meer informatie over vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg. 

Centrum voor Jeugd en Gezin
U kunt met uw vragen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van uw kind ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG valt onder de Stichting Sociaal Team. Zij richten zich meer op enkelvoudige opvoedvragen en kunnen dan kortdurende begeleiding bieden. Bijvoorbeeld bij vragen over slapen, opstandig gedrag, relaties en seksualiteit. Het CJG Houten is bereikbaar via 030-6392655 en info@cjghouten.nl of kijk op de website van het CJG Houten.

Professionals die u kunnen helpen