Stichting Sociaal Team Houten zoekt een nieuwe collega

Tieners

Professional Sociaal Team Jeugd

voor 24-36 uur per week

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Stichting Sociaal Team Houten zoekt i.v.m. een aantal belangrijke inhoudelijke veranderopgaven een professional jeugd.

Stichting Sociaal Team Houten

Stichting Sociaal Team Houten (CJG en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor preventie, ondersteuning, begeleiding en zorg. Het is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Houten. De preventie en ondersteuning en de wettelijke taken vanuit de Wmo en Jeugd zijn ondergebracht in een zelfstandige Stichting waarin de gemeente invloed heeft via het college van B&W.

Onze visie is dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en ze helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren. Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven.

De organisatie

Stichting Sociaal Team Houten kenmerkt zich o.a. door een prettige, gemoedelijke sfeer, betrokkenheid van collega’s, ruimte voor een dolletje en flexibiliteit in het werken. Eigen verantwoordelijkheid nemen wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Samen met je collega’s doe je wat nodig is en zoek je naar manieren om elkaar aan te vullen. Er werken momenteel in de hele organisatie ongeveer 50 medewerkers. De professionals van het Sociaal Team zijn generalist naar buiten toe en specialist binnen het Wmo-of jeugdteam. Daarnaast is er een CJG- en POH-GGZ Jeugd-team. Er is een divers palet aan expertise bij al deze medewerkers op bijvoorbeeld autisme, LVB, veiligheid, wonen, schulden,  werk en inkomen, complexe echtscheiding, contextueel/systemisch werken, (j)ggz, etc. Je komt te werken in een context én organisatie die volop in beweging zijn. We durven met elkaar en van elkaar te leren, we zijn ondernemend en zien voortdurend kansen voor innoveren.  Jouw werk draagt bij aan de ontwikkelingen in het sociaal domein waarin hulp dichtbij, snel en op maat geboden wordt. We dagen je altijd uit om de meest passende invulling van je taak en verantwoordelijkheid te vinden, passend bij de vragen van de inwoners en passend bij de opdracht van de gemeente. Er is veel aandacht voor de talenten van medewerkers en vanuit je individueel keuzebudget en je loopbaanbudget is veel ruimte om jezelf daarin te ontwikkelen.

Professional Sociaal Team Jeugd

Werkzaamheden

 • Het uitvoeren van vraagverheldering op diverse leefgebieden
 • Het maken van een plan van aanpak;
 • Inschakelen van sociale netwerken, informele zorg en de sociale basisinfrastructuur, zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht en met behulp van die netwerken zelfstandig verder kunnen;
 • Zorg afschalen waar dat mogelijk en verantwoord is. Als problematiek hanteerbaar is geworden, kunnen basisvoorzieningen de ondersteuning weer overnemen;
 • Zelf ambulante begeleiding bieden;
 • Indiceren van 2e-lijns hulp, zorg en voorzieningen, indien nodig;
 • Samenwerking met verschillende partijen zowel uit de 0e, 1e als 2e lijn;
 • Coördinatie voeren over de hulpverlening in gevallen waarbij meer dan één hulpverlener of instantie is betrokken en de betrokkenen dat niet zelf kunnen;
 • Optioneel een rol bij de toegang: het geven van informatie en advies, vraagverheldering, inschatten veiligheid en urgentie, beoordeling afschalen/ opschalen/ begeleiden.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding (je denkt en werkt op HBO+ niveau) en hebt minimaal een paar jaar ervaring;
 • voor jeugd ben je BIG of SKJ geregistreerd of hebt hier uitzicht op;
 • Je hebt ervaring met ambulante begeleiding en ervaring met IAG is een pré;
 • Je hebt affiniteit met generalistisch werken;
 • Je hebt kennis van meerdere leefgebieden, de normale ontwikkelingslijnen en kunt afwijkingen daarvan herkennen;
 • Je gelooft in de kracht van mensen en hun omgeving. Je werkt oplossingsgericht met een systemische blik en sluit aan op wat de inwoner nodig heeft zonder over te nemen. Je helpt inwoners om een beroep te doen op hun eigen netwerk en, waar nodig, stuur je op gedragsverandering;
 • Je bent in staat om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken;
 • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten en bent je daarin bewust van je eigen normen en kijkt met een open blik naar de normen van anderen;
 • Je kunt zowel in teamverband als individueel zelfstandig, lerend en reflectief werken;
 • Je weet zelf de balans te bewaren tussen werkdruk en werkplezier.

Wij bieden

Je krijgt een contract vooralsnog voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Inschaling vindt voor de professional jeugd en wmo plaats in schaal 9.  Het maximumsalaris is  €4358 o.b.v. 36 uur. Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%. Op kantoor werken we met flexplekken, je krijgt je eigen laptop en telefoon en (gedeeltelijk) thuiswerken is mogelijk.

Procedure

Je motivatie en CV kun je sturen naar emailadres: secretariaat@sociaalteamhouten.nl . Geef in je motivatie wat het door jou gewenste aantal aanstellingsuren is dat je zou willen werken.

De sluitingsdatum is 22 mei 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals die u kunnen helpen