Woonvoorzieningen

Schalkwijk

Wanneer u vanwege een lichamelijke beperking niet goed kunt functioneren, kunt u een beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een woonvoorziening. Voorwaarde is wel dat sprake is van een zelfstandige woonsituatie en dat de voorziening langdurig noodzakelijk is om de beperking op te heffen. Dit geldt ook voor kinderen die thuis bij de ouders wonen. Voor deze voorzieningen is sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van het CAK.

U kunt in aanmerking komen voor:
- verhuis- en inrichtingskosten
- bouwkundige woningaanpassingen zoals het ophogen van straatwerk voor een scootmobiel of het bouwen van een slaapkamer op de begane grond
- niet bouwkundige woonvoorzieningen zoals verrijdbare douchestoelen, patiëntenliften en woningsanering in verband met astma of COPD
- onderhoud, keuring en reparatie van een woonvoorziening zoals een traplift
- tijdelijke huisvesting

Aanvraag
U kunt een woonvoorziening telefonisch of aan de balie aanvragen. Onze medewerkers werken vanuit een balie in het gemeentehuis. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen telefoon 030-6392611 of zonder afspraak binnenlopen. Ook kunt u een mail sturen info@sociaallokethouten.nl.

 

Urgentieverklaring
Wanneer u vragen hebt over de mogelijkheden voor het aanvragen van een urgentieverklaring, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeente Houten. De urgentiecommissie bekijkt wanneer u in aanmerking komt voor het verkrijgen van urgentie en daarmee voorrang krijgt op andere woningzoekenden. De urgentiecommissie valt niet onder het Sociaal Team Houten.

U kunt contact opnemen met de urgentiecommissie door te bellen naar 030- 639 26 11 en te vragen naar Annemarie van Rijsbergen. Of kijk op de pagina Urgentie aanvragen.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties