Parkeren met een beperking

rolstoel

Hieronder vindt u informatie over een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en gehandicaptenparkeerplaats (GPP).

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Met een GPK mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. De kaart is maximaal 5 jaar geldig, persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken. U komt voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking als u voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. Dit is een landelijke regeling. Meer informatie over de GPK vindt u hier.

Gehandicaptenparkeerplaats (GPP)
Soms kan het noodzakelijk zijn een parkeerplek dicht bij huis te reserveren. In bijzondere gevallen is het mogelijk ten behoeve van een gehandicapte bij zijn/haar woonhuis een GPP op kenteken te realiseren. Daarvoor moet uiteraard aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het bezitten van een GPK betekent dus niet automatisch dat u in aanmerking komt voor een GPP. Dit is echter wel een voorwaarde voor het aanvragen van een GPK. Meer informatie over
de GPP vindt u hier.

Medische keuring
Om voor een GPK in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is meestal een medisch onderzoek nodig. Het medisch onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke arts van bureau A-REA. U bespreekt met de arts uw klachten, de diagnose en de behandeling. De arts kijkt ook hoe u loopt en adviseert de gemeente Houten over uw aanvraag. Op basis daarvan wordt beoordeeld door de gemeente of u de kaart krijgt. Een medisch onderzoek is niet nodig als uit eerder onderzoek blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Dit is als de gemeente bijvoorbeeld een eerder keuringsrapport in bezit heeft waarin staat dat uw handicap chronisch of onomkeerbaar is.

Kosten Gehandicapten Parkeerplaats

De kosten vindt u op de pagina Tarieven Publiekszaken.

Aanvraag
U kunt een GPK of GPP aanvragen via het team Dienstverlening van de gemeente Houten. Neemt u dan telefonisch contact op met de gemeente Houten. Dit kan op alle werkdagen, van 09.00 uur tot 16.00 uur via het telefoonnummer: 030 – 63 92 611.

Professionals die u kunnen helpen