Stichting Sociaal Team Houten zoekt nieuwe collega's

Professional Sociaal Team Wmo en/of Jeugd

Met expertise op gebied van bieden van begeleiding aan volwassenen en/of jeugd

voor 28-36 uur per week

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Het Sociaal Team Houten zoekt, i.v.m. uitbreiding op formatie, professionals Wmo en Jeugd die breed (vanuit alle leefgebieden) kunnen kijken naar vragen van alle inwoners in Houten en begeleiding kunnen bieden. We vragen ervaring en expertise in het bieden van ambulante begeleiding aan volwassenen en/of kinderen en hun ouders en/of netwerk.

Stichting Sociaal Team Houten

Stichting Sociaal Team Houten (CJG en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor preventie, ondersteuning, begeleiding en zorg. Het is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Houten. De preventie en ondersteuning en de wettelijke taken vanuit de Wmo en Jeugd zijn ondergebracht in een zelfstandige Stichting waarin de gemeente invloed heeft via het college van B&W.

Onze visie is dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en ze helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren. Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven.

De organisatie

Stichting Sociaal Team Houten kenmerkt zich o.a. door een prettige, gemoedelijke sfeer, betrokkenheid van collega’s, ruimte voor een dolletje, maar ook ruimte en flexibiliteit in het werken. Eigen verantwoordelijkheid nemen wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Samen met je collega’s doe je wat nodig is en zoek je naar manieren om elkaar aan te vullen. Er werken momenteel in de hele organisatie ongeveer 65 medewerkers. De professionals van het Sociaal Team zijn generalist naar buiten toe en specialist binnen het Wmo-of jeugdteam. Daarnaast is er een CJG- en POH-GGZ Jeugd-team. Er is een divers palet aan expertise bij al deze medewerkers op bijvoorbeeld autisme, LVB, veiligheid, wonen, schulden,  werk en inkomen, complexe echtscheiding, contextueel/systemisch werken, (j)ggz, etc.

Je komt te werken in een context én organisatie die volop in beweging zijn. We durven met elkaar en van elkaar te leren, we zijn ondernemend en zien voortdurend kansen voor innovatie.  Jouw werk draagt bij aan de ontwikkelingen in het sociaal domein waarin hulp dichtbij, snel en op maat geboden wordt. We dagen je altijd uit om de meest passende invulling van je taak en verantwoordelijkheid te vinden, passend bij de vragen van de inwoners en passend bij de opdracht van de gemeente.

Er is veel aandacht voor de talenten van medewerkers en vanuit je individueel keuzebudget en je loopbaanbudget is veel ruimte om jezelf daarin te ontwikkelen.

De functie

Jij ondersteunt volwassenen of kinderen/gezinnen bij de uitdagingen in het leven en het duurzaam verbeteren van hun situatie. Je betrekt altijd het gezinssysteem en/of het netwerk. Je denkt en vraagt daarbij uit in de volle breedte (alle leefgebieden) en daarbij is het voor jou vanzelfsprekend dat je uitgaat van de mogelijkheden van de inwoners. Eigen oplossingen van de inwoner en/of het eigen netwerk hebben altijd de voorkeur boven hulp van professionals. Je sluit aan bij de vragen en wensen van de inwoner. Samen maak je een plan en ga je op zoek naar passende oplossingen. Het doel van je ondersteuning is dat inwoners weer regie over hun eigen leven hebben. Belangrijke anderen, het netwerk en de informele zorg betrek je hierbij. Waar nodig werk je samen met de aanvullende hulp, onderwijs en andere voorzieningen in de basisinfrastructuur (zoals bv huisartsen, welzijn, etc.)

Je vervult vier rollen;

 • Breed uitvragen en inschatten van de situatie
 • Bieden van begeleiding
 • Casusregie
 • Incidenteel indiceren (het kan voorkomen dat je toch een indicatie voor een zorgaanbod in de 2e lijn moet stellen)

Je zet bij het uitvoeren van die vier rollen je eigen specialisme in, maar bent ook generalist in het herkennen en inschatten wanneer er hulp van anderen ingeschakeld moet worden.

Werkzaamheden

 • De belangrijkste taak is het zelf bieden van ambulante begeleiding daarnaast voer je ook onderstaande werkzaamheden uit;
 • Het uitvoeren van vraagverheldering op diverse leefgebieden (opgroeien, opvoeden, onderwijs, vrije tijd, sociale contacten, gezondheid, (kind)veiligheid, mobiliteit, relaties, zingeving, wonen, werken, inkomen). Hiertoe behoort tevens het vaststellen van ernst en risico’s, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van een inwoner in het geding is;
 • Het maken van een plan van aanpak;
 • Inschakelen van sociale netwerken en informele zorg, zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht en met behulp van die netwerken zelfstandig verder kunnen;
 • Zoveel mogelijk samenwerken met de partijen uit de sociale basis infrastructuur in Houten (formele en informele hulp);
 • Incidenteel indiceren van 2e-lijns hulp, zorg en voorzieningen, indien nodig;
 • Samenwerking met verschillende partijen zowel uit de 0e, 1e als 2e lijn;
 • Casusregie voeren over de hulpverlening in gevallen waarbij meer dan één hulpverlener of instantie is betrokken en de betrokkenen dat niet zelf kunnen;
 • Zorg afschalen waar dat mogelijk en verantwoord is. Als problematiek hanteerbaar is geworden, kunnen basisvoorzieningen de ondersteuning weer overnemen;
 • Optioneel een rol bij de toegang: het geven van informatie en advies, inschatten veiligheid en urgentie, beoordeling afschalen/ opschalen/ begeleiden.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding (je denkt en werkt op HBO+ niveau) en hebt minimaal een paar jaar ervaring;
 • Voor jeugd ben je BIG of SKJ geregistreerd of hebt hier uitzicht op;
 • Je hebt ervaring met het bieden van ambulante begeleiding, het begeleiden van bijzondere doelgroepen (volwassenen en/of jeugdigen), specifieke (begeleidings)methodieken (bv voor jeugd IAG);  
 • Je hebt affiniteit met generalistisch werken;
 • Je hebt kennis van meerdere leefgebieden, de normale ontwikkelingslijnen en kunt afwijkingen daarvan herkennen;
 • Je gelooft in de kracht van mensen en hun omgeving. Je werkt oplossingsgericht en sluit aan op wat de inwoner nodig heeft Je helpt inwoners om een beroep te doen op hun eigen netwerk en, waar nodig stuur je op gedragsverandering. Wij hanteren hiervoor o.a. onze methodische bouwsteen ‘invoegen-toevoegen-uitvoegen’;
 • Je bent in staat om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken;
 • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten en bent je daarin bewust van je eigen normen en kijkt met een open blik naar de normen van anderen;
 • Je kunt zowel in teamverband als individueel zelfstandig, lerend en reflectief werken;
 • Je weet zelf de balans te bewaren tussen werkdruk en werkplezier

Wij bieden
Je krijgt een contract vooralsnog voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Inschaling vindt plaats in schaal 9.  Het maximumsalaris is vooralsnog €4495 o.b.v. 36 uur. Je wordt ingeschaald naar ervaring. Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%. Op kantoor werken we met flexplekken, je krijgt je eigen laptop en telefoon en (gedeeltelijk) thuiswerken is mogelijk.

Indien wenselijk staan wij open voor detachering bij ons vanuit jouw huidige werkgever.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je bij onderstaande personen terecht;
Wmo; werkbegeleider Linda van Kreel (06-46988044) linda.vankreel@sociaalteamhouten.nl  
Jeugd; teamleider Astrid Gelmers (0621240577) of astrid.gelmers@sociaalteamhouten.nl

Procedure
Je motivatie en CV kun je sturen naar: secretariaat@sociaalteamhouten.nl .
Geef in je motivatie aan wat het door jou gewenste aantal aanstellingsuren is dat je zou willen werken. We hebben vooralsnog geen sluitingsdatum omdat we meerdere vacatures hebben. In de loop van het eerste kwartaal 2023 (en mogelijk tweede kwartaal) zullen de gesprekken plaats vinden.

 

Professionals die u kunnen helpen