Stichting Sociaal Team Houten zoekt voor Jeugd per 1 augustus 2023 een indicatiesteller

Professional Sociaal Team Jeugd
Met expertise op gebied van indiceren en herindiceren voor 32-36 uur per week
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Het Sociaal Team Houten zoekt een collega die ervaring heeft met het beoordelen van zorgaanvragen ten behoeve van specialistische zorg en in deze functie handen en voeten kan geven aan onze visie van het versterken van het gewone leven.

Stichting Sociaal Team Houten
Stichting Sociaal Team Houten (CJG en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor preventie, ondersteuning, begeleiding en zorg. Het is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Houten. De preventie en ondersteuning en de wettelijke taken vanuit de Wmo en Jeugd zijn ondergebracht in een zelfstandige Stichting waarin de gemeente invloed heeft via het college van B&W.

Onze visie is dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele jeugdhulp. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en ze helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren. Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven.

De organisatie
Stichting Sociaal Team Houten kenmerkt zich o.a. door een prettige, gemoedelijke sfeer, betrokkenheid van collega’s, humor, maar ook ruimte en flexibiliteit in het werken. Eigen verantwoordelijkheid nemen wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Samen met je collega’s doe je wat nodig is en zoek je naar manieren om elkaar aan te vullen. Er werken momenteel in de hele organisatie ongeveer 65 medewerkers. De professionals van het Sociaal Team zijn generalist naar buiten toe en specialist binnen het Wmo-of jeugdteam. Daarnaast is er een CJG- en POH-GGZ Jeugd-team. Er is een divers palet aan expertise bij al deze medewerkers op bijvoorbeeld autisme, LVB, veiligheid, wonen, schulden, werk en inkomen, complexe echtscheiding, contextueel/systemisch werken, (j)ggz, etc.
Je komt te werken in een context én organisatie die volop in beweging zijn. We durven met elkaar en van elkaar te leren, we zijn ondernemend en zien voortdurend kansen voor innovatie. Jouw werk draagt bij aan de ontwikkelingen in het sociaal domein waarin hulp dichtbij, snel en op maat geboden wordt. We dagen je altijd uit om de meest passende invulling van je taak en verantwoordelijkheid te vinden, passend bij de vragen van de inwoners en passend bij de opdracht van de gemeente.
Er is veel aandacht voor de talenten van medewerkers en vanuit het individueel keuzebudget en je loopbaanbudget is veel ruimte om jezelf daarin te ontwikkelen.

De functie
In deze functie ga je in gesprek met ouders, jongeren en de zorgaanbieder als er een verlenging van de beschikking wordt aangevraagd. Dit betreft een verlenging van zorg die valt onder de jeugdwet en is ingezet op advies van of via de huisarts, de GGD of door andere specialisten. Maar ook zaken waarbij het Sociaal Team zelf schriftelijk beoordeeld heeft en waar nu een herindicatie voor wordt aangevraagd. Het Sociaal Team heeft dan nog geen actieve betrokkenheid (gehad) bij het gezin. Je onderzoekt en analyseert zorgvuldig de krachten en zorgen rondom een inwoner en zijn/haar gezin om te kijken of en welke zorg nog passend is. In gesprekken met ouders, kinderen en jongeren, zorgaanbieders en samenwerkingspartners bepaal je in hoeverre de doelen gehaald zijn en kijk je vanuit alle levensgebieden wat er voor nodig is om de door het gezin gestelde doelen te behalen als deze nog niet behaald zijn. Dit doe je vanuit de visie van het versterken van het gewone leven. Hierbij zul je stevig in je schoenen moeten staan en vanuit de inhoud goed kunnen beargumenteren wat je voorstel is. Daarin zie je het als een uitdaging om de zelfredzaamheid, indien mogelijk, van ouders en kinderen te versterken. Ook heb je het lef ‘out of the box’ van het reguliere zorgaanbod voorstellen te doen en gebruik te maken van het netwerk van het gezin en/of voorliggende voorzieningen (welzijn en informele partijen).

Werkzaamheden
• Het voeren van gesprekken over reeds ingezette zorg en de resultaten die zijn behaald;
• Breed uitvragen op diverse leefgebieden (opgroeien, opvoeden, onderwijs, vrije tijd, sociale contacten,
  gezondheid, (kind)veiligheid, mobiliteit, relaties, zingeving, wonen, werken, inkomen) om te komen tot een
  gedegen analyse. Hiertoe behoort tevens het vaststellen van ernst en risico’s, bijvoorbeeld wanneer de
  veiligheid van een inwoner in het geding is;
• Het analyseren van informatie en het maken van een plan van aanpak;
• Inschakelen van sociale netwerken en informele zorg, zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht en
  met behulp van die netwerken zelfstandig verder kunnen en met deze partijen samenwerken;
• Indiceren van 2e-lijns hulp, zorg en voorzieningen, indien nodig;

Functie-eisen
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding (je denkt en werkt op HBO+ niveau) en hebt minimaal een
   paar jaar ervaring;
• Voor jeugd ben je BIG of SKJ geregistreerd of hebt hier uitzicht op;
• Je hebt affiniteit met generalistisch werken;
• Je bent analytisch sterk en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je hebt kennis van meerdere leefgebieden, de normale ontwikkelingslijnen en kunt afwijkingen daarvan
   herkennen;
• Je gelooft in de kracht van mensen en hun omgeving. Je werkt oplossingsgericht en sluit aan op wat de
   inwoner nodig heeft. Je helpt inwoners om een beroep te doen op hun eigen netwerk en, waar nodig stuur
   je op gedragsverandering. Wij hanteren hiervoor o.a. onze methodische bouwsteen
   ‘invoegen-toevoegen-uitvoegen’;
• Je bent in staat om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken;
• Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten en bent je daarin bewust van je eigen normen
   en kijkt met een open blik naar de normen van anderen;
• Je kunt zowel in teamverband als individueel zelfstandig, lerend en reflectief werken;
• Je weet zelf de balans te bewaren tussen werkdruk en werkplezier.

Wij bieden
Je krijgt een contract vooralsnog voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Inschaling vindt plaats in schaal 9. Het maximumsalaris is vooralsnog €4495 o.b.v. 36 uur. Je wordt ingeschaald naar ervaring. Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%. Op kantoor werken we met flexplekken, je krijgt je eigen laptop en telefoon en (gedeeltelijk) thuiswerken is mogelijk.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je bij onderstaande personen terecht;
Teamleider Jeugd, Astrid Gelmers (0621240577 of astrid.gelmers@sociaalteamhouten.nl)
Gedragswetenschapper Jeugd, Yvonne den Boer (0611153046 of yvonne.denboer@sociaalteamhouten.nl)

Procedure
Je motivatie en CV kun je sturen naar emailadres: secretariaat@sociaalteamhouten.nl . Je kunt tot maandag 5 juni 2023 reageren. Geef in je motivatie wat het door jou gewenste aantal aanstellingsuren is dat je zou willen werken.

Professionals die u kunnen helpen