ZIN en PGB

Wanneer u behoefte hebt aan ondersteuning of hulp, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Houten. Het Sociaal Team is het eerste aanspreekpunt voor inwoners van gemeente Houten die een zorg- of ondersteuningsvraag hebben. Een zorgprofessional van het Sociaal Team zal dan samen met u kijken of er door het Sociaal Team zelf ondersteuning geboden wordt of dat iets anders nodig is.

In dat geval kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning van de zorg via Zorg In Natura (ZIN). Onder Zorgaanbieders vindt u de zorg die door de gemeente Houten is ingekocht. Naast ZIN behoort ook een Persoonsgebonden Budget (PGB) tot de mogelijkheden. Het inzetten van een PGB brengt een aantal verplichtingen met zich mee zoals het voeren van een administratie en een grotere eigen verantwoordelijkheid bij het organiseren van de hulp. Als u hier vragen over heeft kunt u terecht bij het Sociaal Team Houten. Van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 030-6392250. Ook kunt u een mail sturen info@sociaalteamhouten.nl

Professionals die u kunnen helpen