Inwoners positief over Wmo-voorzieningen

Een grote meerderheid van de inwoners was positief over de Wmo-hulp en ondersteuning in 2019. Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieningen.

Resultaten onderzoek

  • Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, een rolstoel of een aanpassing in huis. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. 1.000 inwoners kregen een uitnodigingsbrief voor het onderzoek. 415 cliënten deden mee; een respons van 42%.

  • Ruim acht op de tien inwoners zijn positief over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. Zij vinden de kwaliteit van de ondersteuning goed en passend.

  • Inwoners zijn vooral tevreden over het contact met de medewerkers van het Sociaal Team Houten en de manier waarop zij naar hen luisteren.  Ruim acht op de tien inwoners geven aan dat er in het gesprek samen naar een oplossing is gezocht. 

  • Een derde van de Wmo-cliënten is bekend met de mogelijkheid van onafhankelijke clientondersteuning. Een vergelijkbaar deel weet dat zij bij ontevredenheid contact kunnen opnemen met de sociaal ombudsfunctionaris.

Hartelijk dank!

Wij bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Met deze inbreng krijgen wij een goed beeld van wat er leeft en kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

 

Meer weten?

Het rapport van dit cliëntervaringsonderzoek Wmo is te vinden op:

www.houten.nl/onderzoekencijfers

 

 

Professionals die u kunnen helpen