Welkom bij de hulpwijzer van Sociaal Team Houten

In verband met het Corona-virus volgen ook wij de landelijke richtlijnen. Wat kunt u nog wel en niet van ons verwachten? Het Sociaal Team Houten en het Sociaal Loket Houten zijn telefonisch en per mail bereikbaar. En indien noodzakelijk kan er een fysieke afspraak gepland worden. Sociaal T ...

Misschien heb je moeite om rond te komen. Of ken je iemand die daar moeite mee heeft. Dan ben je niet alleen. In Houten heeft 1 op de 30 inwoners moeite om rond te komen. In Houten zijn er verschillende regelingen en organisaties die je kunnen helpen. Maar als deze niet weten dat je hulp nodig hebt, kunnen ze ook niks doen. Trek daarom op tijd aan de bel. Voor meer informatie klik hier ...

Vanaf 1 januari 2021 zijn er twee nieuwe leveranciers voor hulpmiddelen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Medipoint en Welzorg gaan de komende vier jaar zorgen voor de levering van hulpmiddelen zodat inwoners zo lang mogelijk mobiel kunnen blijven en zelfstandig kunnen wonen. Denk aan rolstoelen, scootmobielen en tilliften. Eind 2020 loopt het contract met de huidige leverancier Meyra af. Daarom hebbende gemeenten Houten, IJsselstein, ...

Een grote meerderheid van de inwoners was positief over de Wmo-hulp en ondersteuning in 2019. Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Resultaten onderzoek Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, een rolstoel of een aanpassing in huis. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. 1.000 inwoners kregen een uitnodigingsbrief voor het onderzoek. 415 cliënten deden mee; een respons van 42%. Ruim acht op de tien inwoners zijn positief over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. Zij vinden de kwaliteit van de ondersteuning goed en passend. Inwoners zijn vooral tevreden over het contact met de medewerkers van het Sociaal Team Houten en de manier waarop zij naar hen luisteren.  Ruim acht ...

Sporten op hogere leeftijd is erg belangrijk, mits dit op een verantwoorde manier gebeurd. De voordelen van het sporten zijn niet op te wegen tegen de nadelen. Een verbeterde mobiliteit, kleiner valrisico, goed tegen botontkalking, dat zijn maar een aantal voorbeelden van wat het sporten met het li ...

Een nieuw jaar is aangebroken. Een jaar waarvan we allemaal hopen dat het een stuk beter gaat zijn dan het vorige. Een vaccin, niet meer elke dag pra ...