Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Bericht van Viveste: De Senioren voorrangsregeling/Senioren Verleiden van Viveste is vervangen door ‘Van Groot naar Beter’. ‘Van Groot naar Beter’ is een nieuwe afspraak in de nieuwe Huisvestingsverordening van de regio Utrecht (U16 verband) per 1 juli 2019. Wat is Van Groot naar Beter? Van Groot naar Beter lijkt op de Senioren Voorrangsregeling van Viveste, huurders hebben nog steeds voorrang op een kleinere huurwoning als zij een grote huurwoning achterlaten. Er zijn ook veranderingen in de regels, dit zijn de belangrijkste wijzigingen: Huurders die een woning met minimaal 4 kamers huren (1 woonkamer en 3 slaapkamers), krijgen voorrang op een sociale huurwoning met maximaal 3 kamers (1 woonkamer en 2 slaapkamers). De regeling geldt niet meer alleen voor 55+. Iedereen die een woning huurt met minimaal 4 kamers, krijgt dus voorrang. Huurders van Viveste krijgen niet alleen

Er zijn momenten dat je je schouders eronder moet zetten. Dat je wat meer je best moet doen en wat harder moet rennen om het allemaal onder controle

Bijna iedereen is wel eens bang. Angst is slechts één van de emoties van het menselijk spectrum en helpt ons voorzichtig te zijn en grote risico's te

Liefde is blind. In de eerste maanden is alles aan de ander leuk, mooi en geweldig en daarna leer je elkaars kleine onhebbelijkheden gewoon te accepteren. Maar wat als je partner lijdt aan een psychisch of psychiatrisch ziektebeeld. Hoe en hoelang kun je hem of haar steunen zonder er zelf aan onder

Gezond; als je het bent denk je er niet over na en ben je het niet dan kun je bijna aan niets anders denken. Een goede gezondheid is misschien wel de grootste rijkdom die een mens kan hebben en het is iets om niet maar aan te nemen als 'normaal'.  In het Latijn bestond een gezegde: ‘Mens sana in

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en ondersteuning en begeleiding van mensen die zelfstandig thuis