Welkom bij de hulpwijzer van Sociaal Team Houten

Vraag 1: Wat doe je aan? Vraag 2: Waar spreek je af? Vraag 3: Wat doe je als je binnen twee minuten weet dat deze persoon niks voor jou is? Drie hele normale vragen voor iedereen die plannen heeft om op date te gaan. Je zou denken dat als je wat ouder bent (en dus meer ervaring hebt) allemaal een s

Hoewel je het misschien niet zou denken, zijn er in Nederland ontzettend veel mensen die dagelijks de strijd aangaan tegen een onzichtbare vijand: an

Discussies over CO2 uitstoot, minder vlees eten, tekorten aan leerkrachten en zorgpersoneel, en de plastic soep; de media staat  bol van de berichten

  Vanaf 1 januari 2020 geldt het abonnementstarief voor de Wmo. Dit betekent dat er maximaal 19 euro per maand voor de eigen bijdrage moet worden betaald. In de gemeente Houten geldt een eigen bijdrage op maatwerkvoorzieningen met uitzondering van rolstoelen en voorzieningen voor kinderen jonger dan 18 jaar. Om allerlei technische redenen is het de gemeenten en het CAK nog niet gelukt om gegevens met elkaar uit te wisselen, zodat de inning van de eigen bijdrage goed verloopt. Daarom is ervoor gekozen om het innen van de eigen bijdrage uit te stellen. Dit betekent voor u dat u te maken kunt krijgen met een ‘stapelfactuur’. Hiermee wordt bedoeld dat u in één maand een factuur krijgt voor meerdere maanden (bijvoorbeeld in maart een factuur voor de maanden januari tot en met maart). De verwachting is dat de eerste facturen in de periode februari/maart naar u worden verstuurd. Wanneer u h

Als jij  jezelf nu in 3 zinnen zou moeten omschrijven, wat zou je dan over jezelf vertellen? Dat je heel chaotisch bent of dat je heel veel van dieren houdt? Dat je twee kinderen hebt en graag groene kleren draagt? Wat zijn de belangrijkste kenmerken die bij jou passen? Als je een verhaal zou mo

Bijna iedereen heeft wel eens van iemand anders de opmerking gekregen "Je moet gewoon lekker jezelf zijn!" Lekker. Alsof je ooit iemand anders zou ku