Vervoersvoorzieningen

Oude Station Houten

Als u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, kunt u een beroep doen op vervoersvoorzieningen. U kunt zich hiervoor melden bij het Sociaal Loket, onderdeel van de Stichting Sociaal Team Houten. Er wordt dan bekeken of aanvullende collectieve vervoersvoorzieningen uw vervoersprobleem kunnen oplossen. In de gemeente Houten zijn dit de Regiotaxi en Valys.

Regiotaxi
De Regiotaxi haalt u voor de deur af en brengt u tot voor de deur van uw bestemming. De Regiotaxi kan door alle inwoners van de gemeente Houten worden gebruikt. Wanneer u een beperking heeft, kunt u een aanvraag indienen voor een Wmo-pas waarmee u tegen een gereduceerd tarief met de Regiotaxi kunt reizen. Meer informatie over de reguliere tarieven vindt u op de website van Regiotaxi. U kunt met de Regiotaxi in de hele regio reizen, met een maximum van vijf zones.

Valys
Valys is een landelijke reisorganisatie en kan worden gebruikt door mensen met een mobiliteitsbeperking voor sociaal recreatieve uitstapjes. Om gebruik te maken van deze reisservice heeft u een vervoerspas nodig, waarvoor u een beperkte eigen bijdrage bent verschuldigd. U kunt de vervoerspas aanvragen via de de website van Valys of via 0900 – 96 30 (lokaal tarief). Hiervoor komt u alleen in aanmerken wanneer u recht hebt op WMO-vervoer. Het Sociaal Loket kan u hier meerover vertellen.

Individuele vervoersvoorziening
Vormt het aanvullend collectief vervoer geen adequate oplossing voor uw vervoersprobleem, dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele vervoersvoorziening. U krijgt bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto, een bruikleenauto of een rolstoeltaxi. Het is mogelijk een vervoermiddel voor de directe omgeving in bruikleen te krijgen, zoals een scootmobiel, driewielfiets of gesloten buitenwagen. Hierbij is sprake van een eigen bijdrage, de hoogte hiervan kunt u vinden op de website van het CAK.

Om een aanvraag te doen voor een vervoersvoorziening, kunt u zich op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur melden bij de balie van het Sociaal Team op het gemeentehuis te Houten. U kunt ook mailen naar info@sociaallokethouten.nl of bellen naar 030 - 6392611.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties