Organisatie

Het Sociaal Team is samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin onderdeel van de stichting Sociaal Team Houten. De stichting is opgericht op 28 februari 2018 met als doel uitvoering van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De directeur-bestuurder van de stichting is Cecile Ter Beek.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Eric Dorscheidt
Lid met financiële portefeuille: Peter Hofman
Overige leden: Marianne Eussen en Wouter Keijser
KvK: 71030069

Nevenfuncties: 

  • Cecile Ter Beek: Bestuurslid en secretaris Associatie Wijkteams sinds 2018, Lid Raad van Bestuur Stichting Steunfonds Jeugdhulpverlening Midden Nederland sinds 2016.
  • Eric Dorscheidt: Programmamanager Jeugd Leidse Regio (gemeente Leiden), sinds januari 2023
    Strategisch adviseur Ketenbureau (via associé KokxDeVoogd), sinds oktober 2021, Bestuurslid stichting Mobility Mentoring, sinds april 2021, Directeur eigenaar Dorscheidt Beheer bv, sinds oktober 2017
  • Peter Hofman: Voorzitter Raad van Commissarissen medisch Kinderdagverblijf Prikkbeen B.V. te Bunnik.
  • Marianne Eussen: Lid van de Participatieraad Sociaal Domein Soest sinds15 november 2022 Bestuurslid van de Vaksectie Executive Coaching onderdeel van de NOBCO sinds 2017 Vennoot van Empowerbox sinds 2014.
  • Wouter Keijser: Raad van Advies (lid) Stichting Emovere, Raad van Toezicht (lid) Land van Horne, Weert, Programmamanager Zorgtransformatie, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp. 

Missie en visie

Onze missie is dat we de mogelijkheden en krachten van inwoners helpen versterken waardoor zij in staat zijn zo zelfstandig mogelijk hun leven leiden. We bieden begeleiding en/of organiseren indien nodig zorg, voor de inwoners die het (tijdelijk) zelf of alleen met anderen in hun netwerk niet redden. We voegen in, voegen toe en voegen uit.

Onze visie is dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. En ze helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren.

Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven.

In het gewone leven is er sprake van een divers palet aan mensen met verschillende mogelijkheden en voorkeuren. Ieder mens mag er zijn met al zijn (on)volmaaktheden. Niemand is perfect en er is geen ’normaal’. Wat de één kan, kan de ander niet, en andersom. Iedereen loopt in zijn of haar leven tegen dingen aan en de ene persoon is beter in staat daarmee om te gaan dan de ander.

Als Sociaal Team en CJG willen wij inwoners versterken door aan iemands zijde te staan bij zijn of haar uitdagingen in het leven en het aangaan daarvan.

We zijn laagdrempelig en toegankelijk en weten expertise toe te voegen daar waar nodig.  We werken daarin als een netwerk samen met alle partijen (formeel en informeel). Ons gezamenlijk doel daarbij is; samen met de inwoner van Houten een zo duurzaam mogelijk antwoord vinden op zijn of haar vragen.

We doen hierbij ook een beroep op de samenleving als geheel om ervoor te zorgen dat iedereen zich in moeilijke tijden gesteund voelt. En dat iedereen zich waardevol mag voelen en van betekenis mag en kan zijn.

Professionals die u kunnen helpen