Welkom bij de hulpwijzer van Sociaal Team Houten

In verband met het Corona-virus volgen ook wij de landelijke richtlijnen. Wat kunt u nog wel en niet van ons verwachten? Het Sociaal Team Houten en het Sociaal Loket Houten zijn telefonisch en per mail bereikbaar. En indien noodzakelijk kan er een fysieke afspraak gepland worden. Sociaal T ...

Vanaf 1 januari 2021 zijn er twee nieuwe leveranciers voor hulpmiddelen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Medipoint en Welzorg gaan de komende vier jaar zorgen voor de levering van hulpmiddelen zodat inwoners zo lang mogelijk mobiel kunnen blijven en zelfstandig kunnen wonen. Denk aan rolstoelen, scootmobielen en tilliften. Eind 2020 loopt het contract met de huidige leverancier Meyra af. Daarom hebbende gemeenten Houten, IJsselstein, ...

De eerste tekenen van de lente zitten al in de lucht, het einde van de lockdown lijkt in zicht en steeds meer mensen worden ingeënt. Eindelijk lijkt ...

De liefde; al eeuwen voor zangers, dichters en andere kunstenaars een bron van inspiratie. Liefde wordt gezien als de meest krachtige en positieve kracht in moeilijke tijden. En omdat deze maand Valentijnsdag voorbij is gekomen, leek het ons goed om nu de liefde eens goed te vieren. Maar eerst zull ...

Een grote meerderheid van de inwoners was positief over de Wmo-hulp en ondersteuning in 2019. Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Resultaten onderzoek Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, een rolstoel of een aanpassing in huis. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. 1.000 inwoners kregen een uitnodigingsbrief voor het onderzoek. 415 cliënten deden mee; een respons van 42%. Ruim acht op de tien inwoners zijn positief over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. Zij vinden de kwaliteit van de ondersteuning goed en passend. Inwoners zijn vooral tevreden over het contact met de medewerkers van het Sociaal Team Houten en de manier waarop zij naar hen luisteren.  Ruim acht ...

Februari is doorgaans een maand die koud en grauw is. We weten dat de lente onderweg is, maar de mooie zonnige dagen laten voorlopig nog op zich wach ...