Welkom bij de hulpwijzer van Sociaal Team Houten

In verband met het Corona-virus volgen ook wij de landelijke richtlijnen. Wat kunt u nog wel en niet van ons verwachten? Het Sociaal Team Houten en het Sociaal Loket Houten zijn telefonisch en per mail bereikbaar. En indien noodzakelijk kan er een fysieke afspraak gepland worden. Sociaal T ...

Regio Lekstroom zoekt ambassadeurs voor ouders van kinderen die extra zorg en hulp nodig hebben. Daarom organiseren we vanuit regio Lekstroom de training Ouders ervaren en deskundig voor ouders van kinderen die extra zorg en hulp nodig hebben. Middels een trainingstraject van 10 dagen, gegeven door ervaren docenten, leren ouders hun ervaring te koppelen aan theoretische kennis. Zo leren zij hun verhaal te delen. Na de training kunnen zij bijvoor ...

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.  Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden versturen wij klanten die van d ...

VOOR INWONERS VAN DE GEMEENTE HOUTEN MET MULTIPROBLEMATIEK Als u met meerdere problemen tegelijk te kampen heeft op het gebied van inkomen, werk, wonen, gezondheid, veiligheid en/of schulden. En als het niet lukt om voor u een passende oplossing te vinden. Dan helpen we u graag om uw probleemsituatie te doorbreken ! De projectgroep Op Koers komt graag met u in contact om te bespreken hoe dat het beste aangepakt kan worden. Met de hulp van andere organisaties die betrokken zijn.  EEN ANDERE BENADERING U overlegt met de leden van de projectgroep samen met de medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij uw problemen. Zo kunnen we ook sneller uw probleemsituatie doorbreken. We willen vooral luisteren naar uw verhaal en van u horen op welke wijze de probleemsituatie aangepakt kan worden. Als projectgroep gaan we u daarbij zoveel mogelijk informeren en ondersteunen. Wat ...

“Ik heb een artikel gelezen en daarin stond…” “De broer van een collega van mij heeft laatst een man ontmoet die vertelde dat…” “Op Facebook stond een bericht van een man die zei…” “Ik zag een filmpje op YouTube waarin iemand liet zien hoe…”   Geweldig (en) ingewikkeld We leven in een tij ...

Behalve dat ons lijf het risico loopt om te weinig te bewegen tijdens deze crisis, moeten we ook zorgen dat ons brein de juiste beweging krijgt. Het ...