Werkwijze

Als u vragen of zorgen heeft, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Houten. Als het mogelijk is, beantwoorden wij telefonisch of per mail uw vraag. Als er meer aan de hand is, kunt u zich bij ons aanmelden. Ook dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier. Voor de Wmo geldt dat wij uw documentnummer van uw identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart/rijbewijs) opnemen in het dossier op grond van artikel 2.3.4 van de Wmo 2015. We maken dan zo snel als mogelijk een afspraak voor een gesprek. U kunt iemand vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Dit kan iemand zijn uit uw persoonlijke netwerk of u kunt gebruik maken van een cliëntondersteuner. Kijk op de pagina Cliëntondersteuning voor meer informatie hierover. Het eerste gesprek wordt gebruikt om kennis te maken en uw situatie en vragen worden besproken. Daarbij wordt samen gekeken naar wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig heeft. Samen maken we één plan waar doelen en afspraken in beschreven worden.

Het Sociaal Team kan zelf ondersteuning bieden en als er meer ondersteuning nodig is, kan specialistische hulp worden ingezet. Hiervoor geeft het Sociaal Team een beschikking af. Hierin staat beschreven over wat voor ondersteuning het gaat. Samen met een professional van het Sociaal Team worden vooraf doelen gesteld. Zo realiseren we kwalitatieve ondersteuning, waarin de krachten van de inwoners worden versterkt. 

Vanaf het moment dat u zich bij ons aanmeldt, streeft het Sociaal Team ernaar om binnen zes weken samen met u een plan te maken. Daarna ondertekent u het plan en geldt dit zo nodig als aanvraag voor specialistische hulp of voorziening. Zodra het plan bij ons ondertekend terug is, hebben wij nog twee weken om de beschikking aan u te sturen. U mag ook zelf een plan maken. Voor jeugd wordt dit ook wel een familiegroepsplan genoemd. Hierin beschrijft u wat er aan de hand is en welke ondersteuning u nodig denkt te hebben. U kunt dit plan meenemen bij het eerste gesprek.
Het Sociaal Team Houten werkt met de Verwijsindex. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Verwijsindex

Voor echtscheidingsvragen verwijzen wij u voor meer informatie graag naar onze flyer.

 

Professionals die u kunnen helpen