Hulpmiddelen aanvragen

rolstoel

Als gevolg van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente compensatieplicht voor voorzieningen en vergoedingen voor alle mensen met een handicap. Het uitgangspunt is mensen met een handicap in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het gaat dan om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, woonvoorzieningen en voorzieningen voor verplaatsing voor de inwoners van Houten. Om te bekijken welke voorziening het meest toereikend is voor uw vraag zijn regels die zijn vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Houten en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Houten.

Melding van voorzieningen
Voor het aanvragen van huishoudelijke ondersteuning, woonvoorzieningen en voorzieningen voor verplaatsing zoals rolstoelen, kunt u terecht bij het Sociaal Team Houten. Onze medewerkers werken vanuit een balie in het gemeentehuis. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen telefoon 030-6392611 of zonder afspraak binnen lopen. Ook kunt u een mail sturen E-mail info@sociaallokethouten.nl. Nadat we uw aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt bepaald in welke mate u recht hebt op een voorziening. Bij de beoordeling spelen uw gezondheid en leefsituatie een belangrijke rol. Het is mogelijk dat de medewerker bij u thuis komt en in sommige gevallen wordt, in overleg met u, informatie ingewonnen bij uw arts of specialist.
Zodra het Sociaal Team Houten een beslissing heeft genomen, ontvangt u hierover een brief, de beschikking. Hierin staat of u recht hebt op een voorziening.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties